Inne

 • foto

  Umowa umowa deweloperska o czym

  Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, natomiast też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie dla.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń

  Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z obszaru prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny innymi słowy

  czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny innymi słowy wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest już drzewiej zapomniany. Zmienia.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa a uchwała

  wieloletnia prognoza finansowa a uchwała budżetowa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Przykład storna czerwonego pełnego Podstawą

  Przykład storna czerwonego pełnego. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Przykład korekty po sporządzeniu sprawozdania

  Przykład korekty po sporządzeniu sprawozdania finansowego i jego zatwierdzeniu – suma korekty istotna. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa zawiera okres to Sposoby na

  wieloletnia prognoza finansowa zawiera okres to Sposoby na integrację budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa

  wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych to Zbilansowana Karta Wyników pomysł narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania,.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0