Prawne Problemy Funkcjonowania


Artykuł jest swoistym przewodnikiem po problematyce prawa zamówień publicznych, skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Zgłaszane poprzez użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX - moduł Zamówienia Publiczne konkretne problemy, z jakimi spotyka się każdy zamawiający, zostały starannie wyselekcjonowane i opracowane. Odpowiedzi na pytania udzielają praktycy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu procedur. Koncentrują się oni na wyjaśnieniu postawionego problemu, a nie teoretycznych rozważaniach. Opracowanie ma natura praktyczny, a przeanalizowane przypadki mogą wyjść pomocne przy wyjaśnianiu wątpliwości powstających na różnym etapie procedury zamówieniowej. W artykule znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:- Kto może być wykonawcą w świetle Prawa Zamówień Publicznych? - W który sposób należy wykonać postępowanie w sprawie zamówień publicznych? - Jak opracować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia? - Jak wybrać właściwy zwyczaj udzielania zamówień publicznych? - Jakie są czynności właściwe dla danego trybu? - Jakie są przesłanki utraty wadium? - Jakie są dopuszczalne formy wnoszenia wadium? - Jakie są terminy na wniesienie wadium? - Jak uskutecznić wyboru najkorzystniejszej oferty? - Jaki jest okres obowiązywania umów w sprawie zamówień publicznych? Artykuł przeznaczona jest również dla osób przygotowujących i prowadzących postępowania, w jaki sposób i ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyda się przede wszystkim jednostkom sektora finansów publicznych, firmom budowlanym, adwokatom, radcom prawnym także sądom. Zainteresować się nią powinny także Krajowa Izba Odwoławcza i Urząd Zamówień Publicznych.