Prawo

 • foto

  Upadłość i prawo upadłościowe kiedy umożliwi zrozumienie

  Upadłość i prawo upadłościowe kiedy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo budowlane obowiązek przeznaczania

  Nowe prawo budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami

  Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia innymi słowy odroczenia czynszu najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowelizacja KSH Rozporządzenie

  Nowelizacja KSH Rozporządzenie akcją ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo restrukturyzacyjne w jaki sposób

  Prawo restrukturyzacyjne - w jaki sposób wykonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  art 36 ustawy o ochronie osób i mienia

  art. 36 ustawy o ochronie osób i mienia i Proces karny i postępowanie. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 4


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sankcje

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko ewidencja odpadów ma.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 4


 • foto

  Gmina i skarga na uchwałę rady gminy do wojewody informacji

  Gmina i skarga na uchwałę rady gminy do wojewody informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2


 • foto

  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim

  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych oraz z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza. Artykuł jest wyczerpującym.

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Artykuł art 3 karty praw podstawowych

  Artykuł art. 3 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach także dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a zarówno prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego zrównoważony sprawa sądowa sądowy, hipoteza niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym oraz normę ne dwa razy in idem procedatur;.

  Dodany: 2019-11-02
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2