Przetarg Ograniczony


Dzięki artykule zamawiający dowiedzą się, w jaki sposób planować zamówienia publiczne, iżby zrealizować je w sposób w najwyższym stopniu sprawny i uniknąć zarzutu podziału zamówienia na części w sprawie ominięcia stosowania artykułów pzp. Autorka na praktycznych przykładach pokazuje, w jaki sposób prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia i oszacować jego wartość. Wyjaśnia przy tym problematyczne materie związane między innymi z ustalaniem wartości zamówień uzupełniających i zamówień na dostawy innymi słowy usługi. Opracowanie obejmuje także przydatne wskazówki odnośnie do sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Czytelnik pozna reguły dokumentowania na potrzeby sprawozdawczości między innymi zamówień sektorowych oznacza to zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Pisarka tłumaczy, jak przenosić sprawozdanie w sytuacjach, kiedy zamawiający mają złożoną strukturę organizacyjną, powierzyli udzielenie zamówienia pełnomocnikowi innymi słowy udzielali zamówień w ramach grupy kapitałowej. Książka została wzbogacona o wzory planów, wniosków i innych dokumentów, jakie oproszczą codzienną pracę osób odpowiedzialnych za programowanie i sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych.